Αρχική

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας, της Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ιταλίας, των Πολιτισμικών Αλληλεπιδράσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, αλλά και της διδακτικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών. 

Το Τμήμα προσφέρει, πέραν του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση», καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης σπουδών σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματός μας πιστοποιήθηκε από διεθνή ακαδημαϊκή επιτροπή ως προς την πλήρη συμμόρφωσή του με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Χάρτη Προσόντων. Βλ. την Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΕΕ και την Έκθεση Πιστοποίησης.

19.1.2023 (11:00): Διάλεξη του Καθ. Χρ. Μπιντούδη (Sapienza, Ρώμη)

Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση Λογαριασμού
Διαχείριση Συγγραμμάτων
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης E-class
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Έκδοση Τίτλου Σπουδών σε Περγαμηνή
Νέος κόμβος επικοινωνίας του ΕΚΠΑ

                                                                                

               

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΙΓΦ ΣΤΟ FACEBOOK

Το Τμήμα μας απέκτησε πρόσφατα νέα ιστοσελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/ill.uoa.gr/  στην οποία αναρτώνται σημαντικές Ανακοινώσεις και ενημέρωση για Εκδηλώσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Από σήμερα και μέχρι τις 22.1.2023 θα είναι δυνατή η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ανώνυμη. Η ευρεία συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών έχει μεγάλη σημασία για το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

survey.uoa.gr/portal/mainMenu

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (ALUMNI) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δίκτυο Αποφοίτων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως σταθερός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους αποφοίτους του Τμήματος και να εγκαινιάσει σταθερές διαδικασίες συμμετοχής των αποφοίτων στις δραστηριότητες του ΤΙΓΦ. Μέσα από το Δίκτυο αυτό το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος θα γνωρίσει τα ειδικά ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του ώστε να γίνει αρωγός στις προσπάθειες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ (google.com) έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους αποφοίτους του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έλαβαν το πτυχίο τους από το 2018 μέχρι το 2022. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι προαιρετικές και θα παραμείνουν ανώνυμες. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν από το Τμήμα μας για τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πιθανές αναθεωρήσεις στη λειτουργία του ΤΙΤΦ ώστε να απαντάει στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του. 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εθελοντισμούκα Αριάδνη Βελισσαροπούλου 

(τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni[at]di.uoa[dot]gr