Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

16.01.2023

Ανακοίνωση της κ. Θέμου για επί πτυχίω φοιτητές

Τα μαθήματα «Ιταλική Ποίηση» (66ΙΤΑ022) και «Νεότερη και Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία» (66ΙΤΑ075) 
θα εξεταστούν την Παρασκευή 10/2/23 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα 430. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέταση θα ανακοινωθούν στην ηλ. τάξη, 
γι’ αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν να παρακολουθούν τακτικά 
τις σχετικές ανακοινώσεις στην ηλ. τάξη.