Αρχική » Εργαστήρια Τμήματος

Στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ λειτουργούν τρία εργαστήρια:

  • Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας, με Διευθύντρια, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020, την Καθηγήτρια του Τμήματος Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου,
  • Το Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης & Μελέτης των σχέσεων μεταξύ Ιταλικής & Ελληνικής Γλώσσας με Διευθύντρια, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, την Καθηγήτρια του Τμήματος Domenica Minniti-Γκώνια, και 
  • To Εργαστήριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας που ιδρύθηκε με το Φ.Ε.Κ. 4539/1-10-2021 τ. Β΄ μετά την υπ' αριθ. 879/7-9-2021 (Α.Δ.Α: ΨΘΣΙ46ΨΖ2Ν-Γ9Ν) πρυτανική πράξη.