Αρχική » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οι φοιτητές του του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), πλέον έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό τους Πανεπιστημιακό Λογαριασμό, να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων και να ενημερωθούν σχετικά με την απόδοσή τους στα μαθήματα που παρακολουθούν, να δηλώσουν τα συγγράμματα που θέλουν να προμηθευτούν, να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, να ενημερώνονται σχετικά με το πρόγραμμα και την ύλη των μαθημάτων, να υποβάλουν αίτημα απόκτησης κάρτας σίτισης, να καταθέσουν τις διπλωματικές τους εργασίες και να ανατρέξουν στον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Ε.Κ.Π.Α. μέσω των παρακάτω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών / Χρήσιμων Συνδέσμων: