Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

18.01.2023

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΤΑΛΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (66ΙΤΑ116) - ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Το μάθημα ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΤΑΛΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (66ΙΤΑ116) για φοιτήτριες/φοιτητές επί πτυχίω εξετάζεται με απαλλακτική εργασία, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023 ως συνημμένο έγγραφο στην ενότητα "Εργασίες" της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος. Για την επιλογή θέματος εργασίας οι ενδιαφερόμενες/οι ας συμβουλευθούν το ανακοινωμένο πρόγραμμα μαθημάτων στην ενότητα "Ανακοινώσεις" της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Μαρία-Άντζελα Ιέλο