Αρχική » Διεθνείς Συνεργασίες ΤΙΓΦ

Συνδιοργάνωση του βραβείου ENERGHEIA (Matera) για το 2021. Προκήρυξη

Διμερείς Συμφωνίες

1.Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης, επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Ζώρας

2.Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Ι. Τσόλκας

3.Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης των σχέσεων μεταξύ ιταλικής και ελληνικής γλώσσας (διεύθυνση: D. Minniti-Γκώνια): Συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου per stranieri της Siena (Iταλία) και του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη χορήγηση πιστοποίησης  DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri) σε διδάσκοντες και επιμορφωτές στη διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

4.Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Ca Foscari της Βενετίας, επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Παγκράτης

5.Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της Αυλώνας (Αλβανία), επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Παγκράτης

6.Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Roma Due για τη συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής, επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Ζώρας

7.Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα (Ισπανία) για τη συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής, επιστημονικής υπεύθυνος Καθ. Ι. Τσόλκας 

Συμφωνίες Erasmus+

1)    Università degli Studi di Catania

2)    Università per Stranieri di Reggio Calabria

3)    Università del Salento di Lecce

4)    Università L’Orientale di Napoli

5)    Università degli Studi del Molise

6)    Università per Stranieri di Perugia

7)    Università per Stranieri di Siena

8)    Università degli Studi di Genova

9)    Università degli Studi di Torino

10) Université de Nice Sophia Antipolis (Γαλλία)

11) Università degli Studi di Padova

12) Università Ca’ Foscari di Venezia

13) Università degli Studi di Trieste

14) Juraj Dobrila University of Pula (Κροατία)

15) Eotvos Lorand University (Ουγγαρία)

16) Università degli Studi di Udine

CIVIS

Συμμετοχή του ΤΙΓΦ στη διοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του CIVIS1. Linguistic cultures and communities in Europe: fieldwork, workshops and exhibition, και 2. European Renaissance (εκπρ. ΕΚΠΑ Καθ. Γ. Παγκράτης)

Ερευνητικά προγράμματα

-Συμμετοχή του ΤΙΓΦ στο ερευνητικό πρόγραμμα Andar' per mare, 'custodire' il mare. Le commissioni ai capitani di galera in servizio nel commonwealth veneziano, secc. XIV-XV ((Department of Humanistic Studies, Ca' Foscari University, Venice, Veneto Region (LR 39/2019 ex 15/1994) (επιστ. υπεύθ. Καθ. A. Rizzi, εκπρόσωπος ΕΚΠΑ Καθ. Γ. Παγκράτης)

-Cooperazione internazionale Sapienza 2020 - Beyond the borders. Laboratory of history and historiography, networking action between Europe and Central America (εκπρόσωπος ΕΚΠΑ Καθ. Γ. Παγκράτης)