Αρχική » Απόφοιτοι Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Τμήματος

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985).

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.

Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

 Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/9/2008

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης  του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των ενεργειών και δράσεων για τη διασύνδεση φοιτητών και αποφοίτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την αγορά εργασίας διοργανώνει τις «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2022» 12-14 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση συμβασιούχου διδάσκοντος της Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης για το επόμενο Εαρινό εξάμηνο 2022.

Ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ

Ίδρυση Πανελλήνιας Ένωσης Διδασκόντων & Εξεταστών / Αξιολογητών Ιταλικής Γλώσσας» (Π.Ε.Δ.Ε.Ι.Γ.)

 

Παράρτημα Διπλώματος Europass

 

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο το οποίο χορηγείται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαζί με το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. 

Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων.

Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο για το Παράρτημα Διπλώματος

Σχετικό ΦΕΚ