Αρχική » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση » Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Γενικές Πληροφορίες

Στη Φιλοσοφική Σχολή έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλά έργα υποδομής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα:

 • έχουν τοποθετηθεί ειδικές ράμπες, ανελκυστήρες, κουπαστές και ειδικά προσβάσιμες τουαλέτες για την εξυπηρέτησή τους
 • έχουν τοποθετηθεί σήματα ειδικής σήμανσης για άτομα με απώλεια όρασης
 • έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για ευκολότερη είσοδο εντός του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (είσοδος 5ου ορόφου, στη βορινή πλευρά του κτηρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ειδικών θέσεων στάθμευσης, καθώς και των υπολοίπων διευκολύνσεων για ΑΜΕΑ, μπορείτε να απευθύνεστε άμεσα στην Επιστασία του κτηρίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:            210 7277497                    210 7277498 

Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ, access.uoa.gr) του Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας προσφέρει:

 • Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ
 • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο του Πανεπιστημίου
 • Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Δωρεάν Λογισμικό για ΦμεΑ
 • Προσβάσιμα Συγγράμματα
 • Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίας στις Βιβλιοθήκες
 • Υπηρεσία Διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Γλώσσα, με τους συμφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ
 • Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για ΦμεΑ
 • Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ

                         

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ σε κάθε Τμήμα / Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν οριστεί:

 1. Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και αναπληρωτής του
 2. Αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ

με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, μέσω Fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους κάθε Τμήματος / Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦμεΑ.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:        210 7275130        210 7275687        210 7275183

Fax:            210 7275193          Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:           access[at]uoa[dot]gr

Αποστολή SMS:                               695 8450861

Σύμβουλοι Καθηγητές και Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματείας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την Εξυπηρέτηση ΦμεΑ

Σύμβουλοι Καθηγητές ΦμεΑ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλικής Γλώσσας Domenica Minniti - Γκώνια Ρουμπίνη Δημοπούλου
και Φιλολογίας Τηλ: 210 727 7674 Τηλ: 210 727 7816
  email: domini[at]ill.uoa[dot]gr email: roudim[at]ill.uoa[dot]gr


Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματείας για την Εξυπηρέτηση ΦμεΑ του

Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλικής Γλώσσας Αθανάσιος Καλαντζής Κωνσταντίνα Λυκόκα  
και Φιλολογίας Τηλ: 210 727 7488 τηλ: 210 727 7910 fax: 210 727 7489
  email: athkala[at]ill.uoa[dot]gr email:klykoka[at]uoa[dot]gr email: secr[at]ill.uoa[dot]gr