Αρχική » CIVIS

CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, στη συνεδρία της 28/1/2019  αποφάσισε την συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης με την επωνυμία «CIVIS» και ενέκρινε την διακήρυξη των στόχων της.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της συμμαχίας η οποία  θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 384.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων είναι :
- Η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ένα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης- ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
- Η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δίκτυο
- Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί παραπέρα η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.
-  Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
- Η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας  (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).
- Η ενίσχυση  των ερευνητικών  δεσμών  που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης κινήτρων για κοινά έργα.
- Η ενίσχυση καινοτόμων  παιδαγωγικών μεθόδων
- Η ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
- Η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της συμμαχίας και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών  
- Η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους  με τα όργανα διοίκησης της συμμαχίας για την ενίσχυση συνεργειών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Tίτλος: "Call for proposals -First UAM Asseco Business case 2022 Award"


Ποιους αφορά: Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Κοινωνικούς Εταίρους (Εταιρίες)
Προθεσμία Υποβολής: αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2023

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, μέλος του Ευρωπαϊκού Παν/μιου του CIVIS, εγκαινιάζει τον πρώτο διαγωνισμό για τη βιώσιμη και καινοτόμο επιχειρηματικότητα με τίτλο: "Call for proposals -First UAM Asseco Business case 2022 Award".
Η έδρα UAM-Asseco του Παν/μιου της Μαδρίτης στους τομείς των οικονομικών και της διαχείρισης της καινοτομίας, ανακοινώνει τον πρώτο διαγωνισμό με το βραβείο UAM-ASSECO Business Case 2022 Award για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα της διαχείρισης της καινοτομίας σε οργανισμούς. Η θεματική που επιλέχθηκε για αυτή την πρώτη έκδοση του διαγωνισμού είναι: "Η τεχνητή νοημοσύνη ως μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας και καινοτομίας για επιχειρήσεις και διοικητικούς φορείς".

Ο στόχος της επιχειρηματικής περίπτωσης- πρότασης, υποψήφιας για το βραβείο UAM-Asseco Business Case Asseco Award, θα πρέπει να εστιάζει στο πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής στις πόλεις για τους ίδιους τους πολίτες αλλά και τους τουρίστες, έτσι ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο "έξυπνες", βιώσιμες και να βελτιώσουν την εθνική και διεθνή εικόνα τους.
Συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν θετικά:
-Έργα που επηρεάζουν περισσότερους από έναν τομείς εντός της πόλης.
-Έργα που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη βιωσιμότητα.
-Έργα που επικεντρώνονται στην παρακολούθηση τουριστών ή πολιτών, πάντα σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των δεδομένων.
Το βραβείο είναι χρηματικό έπαθλο και ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Επιπλέον, σημειώνεται πως οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές στα αγγλικά και στα ισπανικά.
Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων, έχει οριστεί η 10η Ιανουαρίου 2023.
Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: catedra.uam-asseco@uam.es
Για περαιτέρω πληροφόρησή σας μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο ή να επισκεφθείτε την επίσημη ιστoσελίδα του διαγωνισμού εδώ. Τέλος, για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: esther.alarcon@unv.uam.es.

 

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το ακαδ. έτος 2023-24

    

Ακαδ. έτος 2022-23: Μαθήματα στην Ιταλική Γλώσσα για φοιτητές CIVIS-ERASMUS

   

Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Κοινοβούλιο  

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες

Προθεσμία Υποβολής: αιτήσεων: 4 Δεκεμβρίου 2022

Ημ/νιες διεξαγωγής: 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2023, Στρασβούργο

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Αγαπητοί, -ες,

Η κοινότητα του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εγκαινιάζει τη δεύτερη έκδοση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου [#ESA23].

Στο πλαίσιο του συνεδρίου "Conference of the Future of Europe" της  Ε.Ε. και των δράσεων της κοινότητας του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUC), δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των βαθμίδων που προέρχονται από Πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως οι φοιτητές του ΕΚΠΑ, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, να συμμετάσχουν ενεργά στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου που θα λάβει χώρα στις 31 Μαΐου 2023 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Κοινοβούλιο συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 200 φοιτητές από διάφορες Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) για να ανταλλάξουν απόψεις για 10 τρέχοντα- επίκαιρα ζητήματα, να συντάξουν συστάσεις-προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και να τις υποστηρίξουν μεταξύ των ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Από τον Μάρτιο έως τον Μάϊο του 2023, οι φοιτητές που θα επιλεχθούν θα εργαστούν αρχικά εξ αποστάσεως στην κατανόηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται της επικαιρότητας και της σύγχρονης δημόσιας σφαίρας και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν από κοινού μια σειρά προτάσεων για την επίλυση του θέματος, πριν ξεκινήσει η διαβούλευση με τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους στην τριήμερη εκδήλωση στο Στρασβούργο, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Κοινοβούλιο από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2023 για να προτείνουν και να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις.

Σημειώνεται, πως τα έξοδα μετακίνησής των φοιτητών που θα επιλεχθούν θα καλυφθούν από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο τους-μέλος της Συμμαχίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου, συμπληρώστε τη φόρμα μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2022. Τέλος, για αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Handbook

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

 

Doctoral School in Humanities by Stockholm University

Τίτλος: Doctoral School in Humanities by Stockholm University

Ποιους αφορά: Υποψήφιους Διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  15 Δεκεμβρίου 2022

Περίοδος διεξαγωγής μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο-Άνοιξη 2023

ECTS:
7,5

Γλώσσα: Αγγλικά

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Αγαπητοί, -ες,

Το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που άπτονται των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και είναι ανοιχτά προς Υποψήφιους Διδάκτορες όλων των επιστημονικών πεδίων, από τα Παν/μια μέλη της συμμαχίας.

Οι αιτήσεις που γίνονται στη φόρμα που επισυνάπτεται θα είναι ανοιχτές έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται, πως η αίτηση του ΥΔ για το μάθημα που τον ενδιαφέρει, μαζί με το motivation letter και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής) που επαληθεύουν την ιδιότητα του αιτούντος ως Υποψήφιου Διδάκτορα, πρέπει να αποσταλούν από τον επιβλέποντα Καθηγητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: doctoralschool@hum.su.se. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα εδώ.

Τέλος, για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Lars Nordgren, Research Officer, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: lars.nordgren@su.se.

Application

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

 Στο πλαίσιo των BIPs Programs είναι ανοιχτά  προς αιτήσεις τα κάτωθι προγράμματα:

 

      -3 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν το επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας και των Θετικών Επιστημών και άπτονται της θεματικής ενότητας του CIVIS HUB 3: "Υγεία".

- 2 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν το επιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Πληροφορικής, Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας και άπτονται της θεματικής ενότητας του CIVIS HUB 4: "Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες".

-2 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν το επιστημονικό πεδίο των Θετικών Επιστημών, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, και άπτονται της θεματικής ενότητας του CIVIS HUB 1: "Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια".


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info-civis@uoa.gr.


 • BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS- Β' κύκλος αιτήσεων (Society, Culture and Heritage)

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας! "Blended Intensive Programs"

 • Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων (BA, MA, PhD)
 • Αιτήσεις: ηλεκτρονικά (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση του μαθήματος που σας ενδιαφέρει)
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: B' κύκλος αιτήσεων έως 30 Νοεμβρίου 2022

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

 • Υγεία
 • Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
 • Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
 • Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
 • Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 11 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν το επιστημονικό πεδίο των Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών και άπτονται της θεματικής ενότητας HUB 2: "Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά".

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες αιτήσεων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info-civis@uoa.gr.

 

 

 • BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS- Β' κύκλος αιτήσεων

o ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS όπως τα "Blended Intensive Programmes" και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγoντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

"Blended Intensive Programs"

 • Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων (BA, MA, PhD)
 • Αιτήσεις: ηλεκτρονικά (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση του μαθήματος που σας ενδιαφέρει)
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: B' κύκλος αιτήσεων έως 30 Νοεμβρίου 2022

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε μια εβδομάδα-5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

 • Υγεία
 • Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
 • Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
 • Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
 • Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 18 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία.

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:info-civis@uoa.gr.

 

 • Open Online Courses by Stockhom University- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

 Το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης , μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του CIVIS, διοργανώνει για το χειμερινό εξάμηνο ( έναρξη το Γενάρη του 2023) τέσσερα νέα "Ανοιχτά, Διαδικτυακά Μαθήματα" (Open Online Courses), που προσφέρονται στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS, παρέχοντας τους δωρεάν, υψηλής ποιότητας διαδικτυακά, εκπαιδευτικά μαθήματα-σεμινάρια, που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων και σε ποια μπορείτε να συμμετάσχετε αναλόγως των επιστημονικών πεδίων των σπουδών σας) Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Νομική, Θετικές Επιστήμες, Πληροφορική, Επικοινωνία και ΜΜΕ, Μάρκετινγκ, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου 2022 Αιτήσεις: στη γενική φόρμα , αλλά και ταυτόχρονα στη φόρμα του κάθε μαθήματος (για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου συντονιστή του εκάστοτε μαθήματος που θα βρείτε στις πληροφορίες του κάθε μαθήματος) Format μαθημάτων: Διαδικτυακά (Online), (Μετά την αίτησή σας και εφόσον γίνει αποδεκτή, θα λάβετε οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε στο εκάστοτε μάθημα) Γλώσσα μαθημάτων: Αγγλικά Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε τη λίστα με τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Open Online Courses.

 •  To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "Blended Intensive Programmes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.
 • Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

  Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

  "Blended Intensive Programs"

  Ποιους αφορούν:
  Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
  Αιτήσεις: ηλεκτρονικά (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
  Προθεμίες υποβολής: Ά κύκλος αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

  Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;
  Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
  Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
  Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
  Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

  - Υγεία
  - Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
  - Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
  - Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
  - Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

  Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 6 προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία:

  Basic cell biology (deadline 30/9/22)

  European private law and modern technologies (deadline 30/09/2022)

  Language and identity in an intercultural perspective ( deadline 30/09/2022)

  Linguistic cultures and communities in Europe (past and present) (deadline 30/09/2022)

  Argumentation, communication, digital tools and knowledge transfer
  (deadline 20/09/2022)

  Co-creating Urban Futures (deadline 20/09/2022)

  Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

  Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την κα Καρακώστα Αθηνά από το γραφείο της κινητικότητας του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atkarako@uoa.gr ή με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο e-mail: info-civis@uoa.gr.

 

 • To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Τίτλος: "Brain (good) Use for Learning Efficiently (BULE)"

"The course helps students to understand how their memories are functioning, and hence, which are the scientifically-proved most relevant learning methods. It deconstructs neuromyths, determines each student’s learning profile and strategy, informs about the stereotype threat and the implicit bias, with their possible consequences on taking decisions. It helps in managing stress and raises awareness to mindfulness and well-being positive effects. It will be in English and there will be displayed slides with a limited number of English words, mostly images or drawings, with embedded experiments and interactive (Wooclap) sessions. This course is needed for all European citizens, in the frame of sustainable development to reduce the negative effects of stereotypes and implicit bias, for a better inclusion".

Ποιους αφορά:
Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες(Θα δοθεί προτεραιότητα στους πρωτοετείς-προπτυχιακούς φοιτητές)
Πεδία Σπουδών:
Όλα τα επιστημονικά πεδία
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:
29 Αυγούστου- 9 Σεπτεμβρίου 2022(συνολική διάρκεια: 2 εβδομάδες)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
26 Αυγούστου 2022
Αιτήσεις:
Ηλεκτρονικάστη φόρμα
Format μαθήματος:
Διαδικτυακό, Διαδραστικό (virtual)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:
Online, Wooclap platform sessions
Γλώσσα μαθήματος:
Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS:5
NB of places:
20
Βίντεο παρουσίασης BULE: εδώ

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gabrielle.regula@univ-amu.fr & erika.riberi@univ-amu.fr. Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορίαStudents/CIVIS Micro-programmes.

 

 • CIVIS Courses-Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS: 

 

 • CIVIS Courses-Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS                                               Ενημερωτικό Σημείωμα                                                                                                                                                     Transnational History                                                                                                                                                                          Sexual and Reproductiveb Health                                                                                                                       Geomorphology